אחד מכללי היסוד של הדמוקרטיה הוא, שכל מה שלא נאסר בחוק מותר.
אשר על כן, באם אין חוק ספציפי אשר אוסר על ההתנהגות, הגם שהיא איננה מקובלת, לא ניתן להעמיד אדם לדין בגין אותה התנהגות.

עבירה פלילית, היא עבירה על נורמה אשר נקבעה בחוק, ולצידה נקבע עונש.

בשונה מהתפיסה הרווחת, לא כל העבירות הפליליות מרוכזות בחוק העונשין התשל"ז-1977, הגם שחוק זה חובק בחובו, את עיקרי הנורמות ההתנהגותיות האסורות, שלפיהן החברה מתנהלת. דיני העונשין מתפרסים על חוקים רבים וכך גם סדרי הדין הנוהגים בבית המשפט הפלילי.


כל עבירה שנקבע לצידה עונש מאסר כלשהו, מוגדרת כעבירה פלילית.

העבירות הפליליות מתחלקות לשלושה סוגים (ובתוך הקבוצות האלה ישנן תתי חלוקות)

1. עבירת חטא- עד 3 חודשי מאסר.

2. עבירת עוון- משלושה חודשי מאסר ועד לשלוש שנים.

3. עבירת פשע- משלוש שנות מאסר ומעלה.

כל אדם עלול למצוא את עצמו חשוד בפלילים ויזקק לעו"ד פלילי במרכז או בירושלים. 
כל מי שמצוי בעולם זה יכול לומר, שדי בהימצאות של אדם במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון כדי שיסיים את יומו בחקירה משטרתית. כאן המקום להדגיש ולומר, דווקא חשוד שהוא חף מכל פשע זקוק לייעוץ עו"ד פלילי במרכז או עו"ד פלילי בירושלים הרבה יותר מאדם שביצע את עבירה.

יחסי הכוחות בין החוקר לנחקר אינם זהים, כאשר חוקר מנוסה וטוב יכול להוציא כמעט מכל אדם הודאה, או לסבך אותו גם בדברים שהוא לא ביצע. לא בכדי, נקבע בהלכת יששכרוב, כי הזכות לייעוץ עו"ד היא זכות בסיסית, ושפגיעה בזכות זו,  עלולה להוביל לפסילת ההודאה אשר נגבתה מהחשוד. 

 ההיכרות של עו"ד פלילי מנוסה עם דרכי החקירה, והתשאול של חוקרי המשטרה, יסייעו לנחקר, לאזן את המשוואה אל מול החוקרים המנוסים, וכן יסייעו לו לשמור על זכויותיו. תרגילי החקירה בהם נוקטים השוטרים הם רבים, וגם אנשים בעלי נסיון רב נוטים ליפול לתוך מלכודות מתוחכמות. 

אם הנכם זקוקים לייעוץ של עו"ד פלילי בירושלים והסביבה,עו"ד פלילי במרכז, או שהנכם מעוניינים לדעת מהם זכויותכם, אנא צרו עמנו קשר.