עבירות על פקודת מס הכנסה, הנן עבירות אשר יכולות בנקל להוביל לעונשים חמורים. מגמת הענישה, שהולכת ומשתרשת היא, שיש להחמיר עם עברייני פקודת מס הכנסה על ידי  הטלת עונשים חמורים אשר יכולים להגיע גם למאסר של ממש.

בגדול, ניתן לחלק את עבירות המס לשלוש קבוצות:

1. עבירות מס מנהליות.

2. עבירות מס טכניות.

3.עבירות מס מטריאליות.

 

עבירות מס מנהליות

רוב רובן של עבירות המס מופנות להליך זה, שאינו נושא בחובו כתם פלילי. לדוגמא, איחור קטן בהגשת דו"חות יגרור אחריו קנס מנהלי בגובה אלפי שקלים, אשר יוטלו על הנישום. על קנסות אלה, אשר מוטלים על ידי פקיד השומה, ניתן להגיש בקשה להישפט בנסיון להסביר מדוע הקנס איננו מוצדק. לרוב יש לנישום אינטרס לשלם את הקנס, ולהימנע מבזבוז זמן יקר, בניהול משפט. אך לעיתים, דרישות תשלום הקנסות יכולות להגיע לכדי עשרות אלפי שקלים שאותם לא יכול הנאשם לשלם, ואז יכול להיות שעדיף יהיה לו להסתכן בלהכתים את גליון הרישום הפלילי שלו, ולבקש את רחמיו של בית המשפט.

עבירות טכניות

לעיתים, כשהעסק נקלע לקשיים, נוטים אנשים, לשכוח או לדחות את חובותיהם למס הכנסה ועוברים על עבירות שהן עבירות טכניות כדוגמת עבירה של אי הגשת דו"ח במועד. עבירה זו שנתפסת בעיניי בית המשפט כעבירה חמורה, שכן היא הבסיס לחישוב החיובים אותם צריך העסק להעביר למס הכנסה.

עבירה נפוצה נוספת, היא עבירה של אי העברת ניכויים- 

המחוקק הטיל על המעסיק את החובה לנכות את חיוביו של העובד למס הכנסה במקור ולהעבירם מידי תקופה לרשות המס. עסקים שנתקלים בקשיים תזרימיים, נתקלים לא פעם בדילמה, האם להעביר את הסכומים אשר ניכו מהעובד למס הכנסה, או לחלופין, להשהות את העברת התשלום עד שמצב העסק ישתפר. לא אחת, עסקים אשר פעלו בצורה כזו בתום לב, מוצאים את עצמם עומדים בפני סכנה של עונשי מאסר של ממש.

הפרדוקס הגדול בעבירות אלה לעומת עבירות מטריאליות הוא, שבעוד שבעבירות מטריאליות הרשות צריכה להתאמץ ולאסוף את החומר המפליל, הרי שבעבירות הטכניות הנישום הוא זה שאוסף את החומר החקירתי, על ידי דיווח שוטף על חבויותיו, וכתב האישום מבוסס על פי הדו"חות אותן הגיש למס הכנסה.

עבירות מס מטריאליות

עבירות מטריאליות הן עבירות אשר דורשות תכנון, ומחשבה פלילית- כגון, העלמת מס- מע"מ, תכנון מס פלילי, וכד'. הייעוץ המשפטי בעבירות מסוג זה הוא מהותי, שכן ההבדל הדק שבין הסתבכות כלכלית לבין עבירת מס הוא קטן ביותר, ואשר על כן תפקידו של הסניגור הוא משמעותי הרבה יותר. פעמים רבות, יפרשו חוקרי מס הכנסה, התנהגות של נישום, כהתנהגות פלילית, בעוד שבמציאות הרי שמדובר בטעות מביכה. משכך, ייעוץ טוב וההליכים בהם ינקוט סנגור המתמחה בתחום, יכולים למנוע הגשתו של כתב אישום ולחסוך לנישום, זמן יקר, מבוכה והרבה מאוד כסף.

בשל מורכבותן של העבירות המטריאליות, וחומר החקירה הרב שנובע מטיבן של העבירות, וכן העובדה שנישום אשר מתכנן להעלים מס ינסה להסתיר ולהכמין את פעולותיו, הרשות אשר תגיש את כתב האישום תיהיה פרקליטות מיסוי וכלכלה שהיא הגוף אשר הוסמך לכך על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

במקרה בו חשוד הנישום בעבירה מטריאלית, הנאשם יזקק לעורך דין אשר מתמחה בעבירות מס אך הסתפקות במומחה מס אינה מספיקה ורצוי שאותו עורך דין מומחה ישלוט בדין הפלילי על בוריו, שכן לעיתים בשל טעויות פרוצדוראליות וההיכרות המועטה של רשות המיסים את המשפט הפלילי, מובילות את רשויות המס לטעויות קריטיות שעורך דין שאינו מומחה בפלילים לא ישים אליהם לב. כבר בשלב החקירה מומלץ לחשוד להיוועץ בעו"ד  מומחה, שיוכל להיאבק עבור הלקוח ולהוכיח חפותו ביחס להאשמות המוטחות בו, או לחילופין להכיר במציאות המשפטית, ולהגיע להסכמים עם מס הכנסה ומע"מ לטובת הלקוח.