מעבר מהליך פלילי להסדר מותנה

מעבר מהליך פלילי להסדר מותנה

בתיק זה הוגש כתב אישום כנגד שתי נאשמות בחשד כי השתמשו בכרטיס אשראי שלא שייך להם

normal_5c618420ecb46 (1).tif

קרא עוד  
1 דקות קריאה
חזרה מאישום בתיק החזקת סכין בכותל

חזרה מאישום בתיק החזקת סכין בכותל

בתיק זה בו ייצג עו"ד חנן ג'בסקי ממשרד יאיר קורן נאשם קטין שהחזיק סכין אשר נתגלתה בכניסתו לכותל. עבירת החזקת סכין הינה עבירה חמורה אשר העונש המקסימלי בגינה הוא עונש של עד 5 שנות מאסר. בסופו של יום ולאור טענות משפטיות שעלו בקשר לחוקיות החיפוש על הנאשם, וטענות נוספות, המאשימה חזרה בה מכתב האישום והנאשם מצידו הסכים לתת תרומה לעמותה חברתית.

מושחר-סכין.pdf

קרא עוד  
1 דקות קריאה
סגירת תיק הכשלת שוטרים

סגירת תיק הכשלת שוטרים

כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום חמור, בגין הכשלת שוטרים לאחר שלכאורה סרבו לאפשר לשוטרים להיכנס לביתו של אחד מהם. לאחר מכן התנגדו למעצר. בעקבות התערבות משרד עו"ד יאיר קורן שוכנעה התביעה כי המעצר ונסיון כניסת השוטרים לבית היה לא חוקי והתיק כנגד הנאשמים נסגר. יתירה מזאת משרד עו"ד יאיר קורן הגיש תלונה במח"ש שעודנה מתבררת בימים אלה כנגד התנהלות המשטרה.

החלטת סגירה.pdf

כתב אישום מושחר_0002.pdf

קרא עוד  
1 דקות קריאה
ביטול כתב אישום בגין תקיפה חמורה עקב הבטחה שלטונית שהופרה

ביטול כתב אישום בגין תקיפה חמורה עקב הבטחה שלטונית שהופרה

במסגרת תיק של תקיפה חמורה בו ייצג עו"ד יאיר קורן, הודיעה המאשימה על חזרתה מכתב האישום נוכח בקשה לחומרי חקירה שהגיש עו"ד יאיר קורן. לאחר מכן חזרה בה המאשימה מכוונה זו בטענה כי נתגלו ראיות חדשות שמחזקות את החשד כנגד הנאשם. בסופו של יום ביטל בית המשפט את כתב האישום נוכח טענה של הגנה מן הצדק שהעלה עו"ד יאיר קורן.

ביטול כתב אישום מושחר.pdf

כתב אישום מושחר_0001.pdf

כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירת תקיפה בנסיכות מחמירות.

נאשם 2 יוצג ע"י עו"ד יאיר קורן. במסגרת בקשה שהגיש עו"ד יאיר קורן לגילוי חומר חקירה חסוי, הודיעה התביעה המשטרתית שתחזור בה מכתב האישום. מספר שבועות לאחר מכן חזרה בה התביעה מכוונתה לחזור מכתב האישום בטענה כי התגלתה ראייה חדשה שאינה מצדיקה חזרה מאישום. לאור התנהלות זו העלה עו"ד יאיר קורן טענה של הגנה מן הצדק, ולפיה הודעת התביעה על חזרה מכתב האישום הינה מחייבת. בסופו של יום בהחלטה מנומקת קיבל בית המשפט את עמדת עו"ד יאיר קורן והורה על ביטול של כתב האישום.


בית המשפט קבע כי בנסיבות דנן ניהול ההליך עומד בסתירה לזכות הנאשם להליך הוגן ופסק כי על המאשימה לעמוד בהתחייבויותיה בכל הנוגע לנאשם 2 ומשכך לבטל את כתב האישום בעניינו.


"סבורני כי התועלת מהותרת כתב האישום על כנו אינה שווה לנזק שייוצר. כאשר הנזק אינו רק לאינטרס הציפייה המוגן של הנאשם כי אם לציבור בכללותו ופגיעה באמינות גורמי האכיפה"

קרא עוד  
1 דקות קריאה
זיכוי מתקיפת שוטרים

זיכוי מתקיפת שוטרים

הנאשם אשר יוצג ע"י עו"ד יאיר קורן, הואשם בכך שתקף שוטרים במסגרת הפגנה שהתקיימה בכביש 60 ובה הפגינו קבוצה של נערים כנגד מדיניות הממשלה ביהודה ושומרון. הנאשם כפר בכתב האישום והתיק נקבע לשמיעת ראיות. בסופו של הליך ועל אף ששלושה שוטרים העידו כי הנאשם תקף אותם החליט בית המשפט לקבל את טיעוני עו"ד יאיר קורן וזיכה את הנאשם מהמיוחס לו.

זיכוי תקיפת שוטר.pdf

כתב אישום מושחר קטין.pdf

קרא עוד  
1 דקות קריאה
זיכוי מתקיפת שוטרים

זיכוי מתקיפת שוטרים

במסגרת כתב אישום שהוגש ע"י פרקליטות מחוז ירושלים, הואשם אדם בעבירות של תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות. בכתב האישום נטען כי תקף שוטרים אשר הגיעו לביתו בערב שישי עקב דיווח על סכסוך בין שני אחים. הנאשם באמצעות עו"ד יאיר קורן כפר בכתב האישום, תוך שטען למעצר לא חוקי ולאלימות קשה מצד השוטרים. בסופו של יום בית המשפט החליט לזכות את הנאשם תוך קבלת הטענות שהעלה עו"ד יאיר קורן בדבר חוקיות המעצר ואלימות השוטרים.

כתב אישום מושחר.pdf

מושחר2.pdf

קרא עוד  
1 דקות קריאה
מעבר של תיק פלילי להליך של הסדר מותנה וסיומו בסגירת התיק

מעבר של תיק פלילי להליך של הסדר מותנה וסיומו בסגירת התיק

עו"ד חנן ג'בסקי ייצג לקוח אשר הוגש כנגדו כתב אישום בטענה כי גנב פלאפון סלולרי, לאחר דין ודברים עם התביעה הסכימה התביעה באופן חריג להסיט את כתב האישום להליך של הסדר מותנה אשר בסופו נסגר התיק הפלילי שהתנהל כנגדו.

חזרה מאישום 1.4.19 מושחר.jpg

כתב אישום מושחר.jpg

עו"ד חנן ג'בסקי ייצג לקוח אשר הוגש כנגדו כתב אישום בטענה כי גנב פלאפון סלולרי, לאחר דין ודברים עם התביעה הסכימה התביעה באופן חריג להסיט את כתב האישום להליך של הסדר מותנה אשר בסופו נסגר התיק הפלילי שהתנהל כנגדו.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
בית משפט מחוזי מקבל את בקשת הנאשם להגיש ראיות הגנה מטעמו במעמד צד אחד בדיון בבקשת מעצר

בית משפט מחוזי מקבל את בקשת הנאשם להגיש ראיות הגנה מטעמו במעמד צד אחד בדיון בבקשת מעצר

במסגרת ערר על החלטת בית משפט השלום ולפיה קיימות ראיות לכאורה כנגד נאשם בעבירות אלימות, מאפשר בית המשפט המחוזי לסנגור להציג ראיות הגנה לעיני בית המשפט בלבד וללא חשיפתן לעיני התביעה, על מנת שלא לחשוף את קו ההגנה של הנאשם. התיק הוחזר לבית משפט השלום לשם שקילה מחדש של החלטתו

החלטה בערר 5.3.20.pdf

קרא עוד  
1 דקות קריאה