נוער


ביטול כתב אישום קטין

ביטול כתב אישום קטין

בית משפט (השופטת מולד) מורה על ביטול כתב האישום בעבירות של סחיטה באיומים

החלטה לפרסום עו"ד יאיר קורן.pdf

קרא עוד
חזרה מאישום בתיק של החזקת סמים

חזרה מאישום בתיק של החזקת סמים

בתיק זה בו ייצג עו"ד חנן ג'בסקי ממשרד יאיר קורן, הואשם אדם בכך שהחזיק סמים בביתו במספר מקומות שונים וזאת לצריכתו העצמית. במסגרת דין ודברים שנוהל עם התביעה המשטרתית זו הסכימה בסופו של דבר לחזור מכתב האישום.

כתב אישום-מושחר.pdfחזרה מאישום מושחרת.tif

קרא עוד
סגירת תיק תקיפה

סגירת תיק תקיפה

בתיק זה בו ייצג עו"ד חנן ג'בסקי ממשרד יאיר קורן, דובר על קטין אשר תקף במספר הזדמנויות קטין אחר, תוך שבאחת הפעמים אף השפריץ עליו גז מדמיע. בסופו של יום ולאחר דין ודברים עם התביעה המשטרתית, הוסכם כי הנאשם יתנצל בפני קורבן העבירה,,יבצע מספר שעות התנדבות, ובתמורה התיק כנגדו ייסגר.

החלטת סגירה מושחר-.pdf

מושחר-כתב אישום.pdf

קרא עוד
חזרה מאישום בעבירות של החזקת סמים שלא לשימוש עצמי

חזרה מאישום בעבירות של החזקת סמים שלא לשימוש עצמי

כנגד קטין המתגורר באחד מהיישובים הסמוכים לירושלים הוגש כתב אישום בגין החזקת סמים שלא לשימוש עצמי וכן אישום נוסף בגין החזקת סמים לשימוש עצמי. לאחר עבודה מאומצת של משרד עו"ד יאיר קורן הסכימה התביעה לחזור בה מכתב האישום שהגישה וזאת לאחר ששוכנעה כי אין די בראיות שאספה המשטרה בכדי להביא להרשעת הקטין. מצ"ב עותק מושחר של כתב האישום ופרוטוקול הדיון בבית המשפט בו חזרה המאשימה מכתב האישום.

כתב אישום מושחר_0003.pdf

-פרוטוקול מושחר (1).pdf

קרא עוד
זיכוי קטין מחבלה במזיד לרכב

זיכוי קטין מחבלה במזיד לרכב

בתיק בו ייצג עו"ד חנן ג'בסקי, ממשרד עורכי דין יאיר קורן, הואשם קטין כי יחד עם קטין נוסף הציתו רכב וגרמו לו נזקים רבים. הנאשמים באמצעות עורכי דינם טענו כי הרכב למעשה היה בבעלות אימו של הנאשם השני (אשר יוצג ע"י עו"ד מיכאל עירוני) ומשכך מעשיהם אינם מהווים עבירה. לאחר שמיעת הראיות בתיק החליט בית המשפט לאמץ את עמדת הסניגורים ולזכות את הנאשמים מהמיוחס להם תוך קבלת הטענה כי הרכב היה שייך למעשה לנאשמים ולפיכך לא נכון יהיה להאשימם בגרימת נזק לרכוש שלהם.

כתב אישום מושחר_0004.pdf

פרוטוקול זיכוי מושחר.pdf

קרא עוד